Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

"Warsztaty mikroskopowe"

diaglab2014inv

Sala mikroskopowa Medical Update, Wilcza 69/17, Warszawa 

Warsztaty hematologiczne z mikroskopową oceną rozmazów krwi obwodowej – poziom podstawowy. Warsztaty poprowadzi mgr Monika Błocka-Gumowska. 

Warsztaty będą polegały na praktycznym treningu doskonalenia umiejętności oceny prawidłowych i patologicznych rozmazów krwi obwodowej.

Podstawowe zagadnienia szkoleniowe:
1. Zasady wykonywania i oceny rozmazu krwi obwodowej
2. Nieprawidłowości wielkości, kształtu i barwliwości erytrocytów
3. Zmiany w obrębie jądra i cytoplazmy leukocytów
4. Zmiany odczynowe w limfocytach
5. Ocena płytek krwi
6. Ocena preparatów krwi pacjentów z:
- niedokrwistością z niedoboru żelaza
- niedokrwistością makrocytarną
- niedokrwistością hemolityczną
- infekcją bakteryjną
7. Ocena preparatów krwi obwodowej noworodka

Diagności laboratoryjni otrzymują 8 punktów edukacyjnych twardych.

Szczegóły szkolenia:

Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Sala mikroskopowa, Wilcza 69/17, Warszawa
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:30-10:00
Wykłady: 10:00-17:00
Koszt uczestnictwa: 300,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia 
icon pdfoświadczenie.pdf
369,00 zł (300 zł+23% VAT) - pozostali uczestnicy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze, lunch.