Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

"Warsztaty mikroskopowe"

diaglab2014inv

Terminy: 16 lutego, 23 marca, 13 kwietnia

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 111A I piętro, ul. Miecznikowa 1, Warszawa

>>ZAPISY - 16 lutego<<   >>ZAPISY - 23 marca <<   >>ZAPISY - 13 kwietnia<<

 

Warsztaty hematologiczne z mikroskopową oceną rozmazów krwi obwodowej – poziom podstawowy. Warsztaty poprowadzi mgr Monika Błocka-Gumowska oraz dr Emilia Czyżewska.

Warsztaty będą polegały na praktycznym treningu doskonalenia umiejętności oceny prawidłowych i patologicznych rozmazów krwi obwodowej.

Podstawowe zagadnienia szkoleniowe:
1. Zasady wykonywania i oceny rozmazu krwi obwodowej
2. Nieprawidłowości wielkości, kształtu i barwliwości erytrocytów
3. Zmiany w obrębie jądra i cytoplazmy leukocytów
4. Zmiany odczynowe w limfocytach
5. Ocena płytek krwi
6. Ocena preparatów krwi pacjentów z:
- niedokrwistością z niedoboru żelaza
- niedokrwistością makrocytarną
- niedokrwistością hemolityczną
- infekcją bakteryjną
7. Ocena preparatów krwi obwodowej noworodka

Diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych twardych.

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia:  16 lutego, 23 marca, 13 kwietnia 2019
Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 111A I piętro, ul. Miecznikowa 1, Warszawa
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:00-10:00
Wykłady: 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa: 320,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia 
icon pdfoświadczenie.pdf
393,60 zł (320 zł+23% VAT) - pozostali uczestnicy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze.