Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

RKZ to proste

logoRKZ

UWAGA! Szkolenie odbędzie się w formie e-learningowej

Przewidywana liczba punktów edukacyjnych dla diagnostow laboratoryjnych: 25 pkt. (twardych)

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić na szkolenie pod tytułem "RKZ to proste". Szkolenie swoim zakresem będzie obejmowało następujące tematy:

1. Homeostaza
  a. Prawo elektroobojętności
  b. Prawo izojonii
  c. Prawo izohydrii
  d. Prawo izomolalności
  e. Prawo izowolemii
2. RKZ – podstawy teoretyczne fizjologii
3. Przyczyny zaburzeń w RKZ
4. Wpływ zaburzeń w RKZ na inne wyniki badań laboratoryjnych
5. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych

Kurs poprowadzi dr n. med. Marzena Iwanowska, diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo diagnostyki laboratoryjnej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami różnych kierunków np. medycyna laboratoryjna, lekarski, ratownictwo jak również jest pracownikiem Centralnego Laboratorium SP CSK. Doktor Iwanowska specjalizuje się m. in. w tematyce równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej z wapniowo-fosforanową i analizą parametrów krytycznych dla życia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w  temacie równowagi kwasowo-zasadowej.

Szczegóły szkolenia:
Jednostka szkoląca: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Koszt uczestnictwa:
-246,00 zł (200 zł+23% VAT) - opłata standardowa
-200,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia 

icon pdfoświadczenie.pdf

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze, lunch. .