Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń

Akademia kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej

logo 1
Chałubińskiego 8, Warszawa

Za udział w pojedynczym szkoleniu z cyklu, diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych.
Zapisy - kliknij tutaj 

Akademia Kontroli Jakości obejmuje trzy spotkania (moduły) dotyczące aspektów związanych z kontrolą jakości analitycznej badań laboratoryjnych. Moduły dotyczą różnych zagadnień, od po  dstaw teoretycznych, poprzez odrębności związane ze specyfiką badań wykonywanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych, do współczesnych strategii związanych z obszarem diagnostyki laboratoryjnej w opiece nad pacjentem. Każdy z modułów jest zakończony testem, umożliwiającym uzyskanie twardych punktów edukacyjnych. Dodatkowo, na koniec ostatniego modułu, dla osób,które uczestniczyły w całym cyklu Akademii, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu, poświadczającego uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z aspektami kontroli jakości analitycznej. Zajęcia poprowadzi dr n.med. Rafał Wlazeł.


Moduł I - 25 maja 2019 

Podstawowe założenia dotyczące kontroli jakości analitycznej: źródła błędów w biometrii, pojęcia statystyczne. Planowanie kontroli jakości analitycznej: oczekiwania wobec wyników pomiarów, opis zmienności metody analitycznej, zasady konstruowania kart kontrolnych oraz doboru reguł kontrolnych. Zasady planowania kontroli jakości w oparciu o teorię sigmametrii.

Moduł II - 30 listopada 2019Zapisy - kliknij tutaj 

Odrębności w kontroli jakości związane ze specyfiką pracy w obszarach: hematologii, immunochemii, testów jakościowych. Analiza obciążenia błędem systematycznym. Aspekty związane z udziałem w programach oceny zewnątrzlaboratoryjnej oraz porównaniach międzylaboratoryjnych.

Moduł III - 29 lutego 2020

Niepewność pomiaru i aspekty związane z porównywaniem wyników badań laboratoryjnych. Kontrola jakości up-to-date: relatywna wielkość zmiany (RCV) jako wymaganie kliniczne, ocena jakości analitycznej jako przejaw dobrej praktyki laboratoryjnej, kontrola jakości z wykorzystaniem wyników pacjentów, odpowiedź na sygnał o błędzie (metoda poza kontrolą).

Punkty edukacyjne:
Każdy moduł będzie kończył się testem i jest to szkolenie, za które diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat. 

Certyfikat Akademii kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej.

Osoby, które uczestniczyły we wszystkich trzech szkoleniach z cyklu Akademia kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej. będą mogły przystąpić do osobnego egzaminu w formie testowej. Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający zdobyte umięjętności oraz wiedzę z zakresu kontroli jakości.

Szczegóły szkoleń:

Daty wydarzeń: 25 maja 2019, 30 listopada 2019, 29 lutego 2020
Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa (5 minut pieszo od Dworca Centralnego)
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:00-10:00
Wykłady: 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa w jednym module: 200,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia (skan na adres email oswiadczenia@medicalupdate.pl - oryginał proszę ze sobą zabrać na szkolenie)

icon pdfoświadczenie.pdf
246,00 zł (200 zł+23% VAT) - pozostali uczestnicy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze. W trakcie całego szkolenia dostępny będzie słodki poczęstunek oraz napoje ciepłe i zimne.