Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Program szkolenia "Transfuzjologia laboratoryjna 2020 cz.1" 

Wydawanie pakietów szkoleniowych  
Postępowanie terapeutyczne po porodzie w alloimmunologicznej małopłytkowości noworodkowej Dr Małgorzata Uhrynowska
Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej
- trudności w oznaczeniach - przykłady cz.1
Mgr Beata Wojciechowska
Niepożądane zdarzenia w centrum krwiodawstwa
– przykłady cz. 1
Prof. nadzw. dr hab.
Jolanta Antoniewicz-Papis
Funkcje krwinek płytkowych – diagnostyka Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Lachert
Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych - metody i wyzwania w laboratorium  Mgr Agnieszka Gierszon
Cytometria przepływowa – zastosowania w klinice hematologii i transfuzjologii. Dr Jolanta Woźniak
Znaczenie badań przeglądowych czynników zakaźnych dla bezpieczeństwa przetoczeń krwi i jej składników Mgr Ewa Sulkowska