Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Program szkolenia "Warsztaty hematologiczne - październik 2019" - 19 października 2019, Warszawa

9:00-10:00 Wydawanie pakietów szkoleniowych  
10:00-12:15 Niedokrwistości niedoborowe
Niedokrwistości chorób przewlekłych
Niedokrwistości hemolityczne
Niedokrwistości uwarunkowane genetycznie
mgr Agnieszka Wiśniewska
12:15-12:40 Przerwa  
12:40-14:10 Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne
Zespoły mielodysplastyczne
Ostre białaczki
 dr n. med. Justyna Chlebowska
14:10-14:30 Przerwa  
14:30-16:00 Subpopulacje limfocytów
Choroby limfoproliferacyjne
Gammapatie monoklonalne
dr n. med. Justyna Chlebowska