Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Program szkolenia "Diagnostyka zakażeń 2019 cz.2" - 21 września 2019, Warszawa

9:00-10:00 Wydawanie pakietów szkoleniowych  
Sesja I – Zapewnienie jakości w medycznym laboratorium mikrobiologicznym.
10:00-11:30 Założenia normy PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne - wymagania dotyczące jakości i kompetencji.  Dr Maria Szymankiewicz
11:30-12:15 Organizacja pracy w akredytowanym mikrobiologicznym laboratorium medycznym.  Mgr Ewa Nowacka
12:15-12:40 Przerwa  
Sesja II – Zakażenia układu moczowo-płciowego.
12:40-14:10 Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń w położnictwie i ginekologii.  Dr Piotr Leszczyński.
14:10-14:30 Przerwa  
14:30-15:15 Choroby przenoszone drogą płciową z punktu widzenia lekarza specjalisty chorób zakaźnych Dr Grzegorz Karczewski
15:15-16:00 CMV – przyczyna zakażeń wrodzonych i okołoporodowych. Dr hab. Edyta Podsiadły