ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu. Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 8 listopada 2023. Kolejna wysyłka zaświadczeń: 13-14 grudnia 2023.

PROMOCJA: od 29 września ruszyła Promocja Jesienna Medical Update, szczegóły na stronie: https://medicalupdate.pl/index.php/pl/promocjajesienna
 SZKOLENIE STACJONARNE  Postępy w transfuzjologii laboratoryjnej 2023 cz.2  zostało ODWOŁANE
 • Małopłytkowość - patogeneza, diagnostyka, przypadki - 16 punktów edukacyjnych "twardych"
  • Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
   1. Płytki krwi – powstawanie, budowa i rolaDefinicja małopłytkowości
   2. Przyczyny powstawania małopłytkowości u dzieci i dorosłych
   3. Zespoły chorobowe przebiegające z małopłytkowością
   4. Antygeny płytkowe – podział, nomenklatura
   5. Antygeny HLA – podział, nomenklatura
   6. Powody immunizacji antygenami HPA i HLA
   7. Leczenie małopłytkowości
   8. Diagnostyka małopłytkowości (metody serologiczne i molekularne)
   9. Przykładowe przypadki kliniczne z małopłytkowościąwością

 • Nowotwory hematologiczne – od MDS do AML - 10 punktów edukacyjnych "twardych"
  • W programie:

   1. Wstęp do diagnostyki nowotworów hematologicznych
   2. Zespoły mielodysplastyczne
   3. Nowotwory mieloproliferacyjne i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjne
   4. Ostre białaczki szpikowe
   5. Nowotwory z histiocytów i komórek dendrytycznych

 • Nowotwory hematologiczne - chłoniaki i dyskrazje - 10 punktów edukacyjnych "twardych"
  • W programie:

   1. Wstęp do diagnostyki chłoniaków i gammapatii
   2. Chłoniaki z małych komórek B
   3. Chłoniaki z dużych komórek B
   4. Gammapatie monoklonalne
   5. Chłoniaki T-komórkowe

 • Kliniczne aspekty przetaczania koncentratów krwinek płytkowych (KKP) - 10 punktów edukacyjnych "twardych"
  • W programie:

   1. Koncentrat krwinek płytkowych – definicja i właściwości.
   - Rodzaje KKP.
   - Wskazania do stosowania KKP.
   - Środki ostrożności podczas stosowania KKP.
   - Niepożądane reakcje po przetoczeniach KKP.

   2.   Kliniczne aspekty przetaczania KKP:
   - Profilaktyczne przetaczanie KKP;
   - Lecznicze przetaczanie KKP;
   - Ogólne zasady przetaczania KKP u pacjentów bez oporności.
   - Przeciwskazania do transfuzji KKP.

   3. Algorytm postępowania u pacjentów wymagających przetoczeń KKP.
   - Ocena efektywności przetaczania KKP.
   - Oporność na transfuzje KKP.
   - Immunizacja antygenami leukocytów i płytek krwi.

   4. Zasady przetaczania KKP u pacjentów zimmunizowanych antygenami HLA i HPA.
   - Zasady przetaczania KKP u pacjentów zimmunizowanych antygenami HLA.
   - Zasady przetaczania KKP u pacjentów zimmunizowanych antygenami HPA.
   - Zasady przetaczania KKP u pacjentów zimmunizowanych antygenami HLA i HPA.
   - Zasady przetaczania KKP dla płodów/ noworodków z podejrzeniem alloimmunologicznej małopłytkowości płodów/ noworodków.

 • Transfuzjologia laboratoryjna cz.3 - 10 punktów edukacyjnych "twardych"
  • W programie:

   1. Komórki krwiotwórcze – metody długotrwałego przechowywania - prof. nadzw. IHiT Jolanta Antoniewicz-Papis
   2. Immunizacja bierna w walce chorobami zakaźnymi, w tym z COVID-19 - prof. nadzw. IHiT Elżbieta Lachert
   3. System zapewnienia jakości w krwiodawstwie i krwiolecznictwie ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania - dr n. med. Agata Mikołowska
   4. TRALI, TACO i inne PNRP (poważne niepożądane reakcje potransfuzujne)  - dr n. med. Małgorzata Uhrynowska
   5. Diagnostyka SARS-CoV-2 - mgr Ewa Sulkowska

 • Diagnostyka zakażeń cz.2 - 10 punktów edukacyjnych "twardych"
  • W programie:

   1. Zakażenia w dobie Covid-19
   2. Diagnostyka toksoplazmozy - problem nadal aktualny
   3. Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19 (PIMS-TS/MIS-C)
   4. Borelioza z Lyme – badania laboratoryjne i ich interpretacja