ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu.
Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 14 maja 2024. Kolejna wysyłka zaświadczeń: 12-13 czerwca 2024.

Polityka prywatności Medical Update.

Formularze dostępne w serwisie Medical Update wymagają podania swoich danych osobowych (co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu email). Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przetworzenia zapytania lub realizacji usługi wymagającej wypełnienia formularza.

Firma Medical Update zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Internautę korzystającego z formularzy dostępnych w serwisie Medical Update obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się w zakładce Polityka Prywatności.

Firma Medical Update nie sprzedaje i nie udostępnia w żadnej formie osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów ani innych osób korzystających z formularzy internetowych serwisu Medical Update z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • Względy prawne: dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez zgody użytkownika z następujących powodów: wymóg postępowania zgodnego z prawem, postanowienia lub wyroki sądowe, współpraca z organami władzy w toku prowadzonego przez nie śledztwa, pomoc w zapobieganiu oszustwom lub ochrona praw Medical Update.
  • Zgoda użytkownika: we wszystkich pozostałych przypadkach, przed udostępnieniem zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, zostanie skierowane do osoby, której dane dotyczą pytanie, czy jego dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.

Cele przetwarzania danych.
Dane osobowe i inne dane przekazywane za pomocą serwisu Medical Update są przechowywane i przetwarzane w następujących celach:

  • Realizacja zapytania lub usługi objętej formularzem
  • Kontrola jakości i poprawa jakości obsługi klienta
  • Statystycznych
  • Serwisowych - zapewnienia sprawności serwisu internetowego

Ochrona danych osobowych:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Medical Update
- ul. Mckiewicza 3, 05-420 Józefów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe przetwarza się w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez Medical Update na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych;
4) Odbiorcą danych osobowych jest Medical Update. Odbiorcami danych mogą być także kontrahenci Medical Update realizujący usługi w szczególności w zakresie kształcenia podyplomowego organizowanego przez Medical Update;
5) Przekazanie danych osobowych przez Medical Update zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie;
6) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Medical Update dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
10) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na kursy, szkolenia, konferencje.
11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.
1Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).