Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Elektroforeza białek 2019 

logo

Nowe terminy - wrzesień i październik
Sala wykładowa Medical Update - Wilcza 69/17, Warszawa

Diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych twardych.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na szkolenie z dziedziny interpretacji elektroforegramów i immunofiksacji. Szkolenie swoim zakresem będzie obejmowało następujące tematy:

1. Pochodzenie białek specyficznych, ich lokalizacja na rozdziałach elektroforetycznych (żel agarozowy), interpretacja dysproteinemii, gammapatii poliklonalnych, monoklonalnych i oligoklonalnych wraz z połączeniem obrazów z jednostkami chorobowymi

2. Opis i interpretacja obrazów immunofiksacji (pełna strategia interpretacji białek monoklonalnych w klasach IgG, IgA, IgM, IgD, IgE oraz typach: kappa i lambda; depolimeryzacja form złożonych oraz powiązanie informacji wraz z jednostkami chorobowymi

3. Warsztaty interpretacji proteinogramów / immunofiksacji białek surowicy / immunofiksacji białek moczu wraz z interpretacją morfologii krwi, OB, wolnych lekkich łańcuchów (oznaczenie ilościowe)

4. Opis i pełna charakterystyka wybranych jednostek chorobowych w których występuje białko monoklonalne: szpiczak plazmocytowy IgG, IgA, IgD, IgE, amyloidoza, choroba ciężkich łańcuchów, choroba lekkich łańcuchów

5. Warsztaty z interpretacji wyników immunotypowania metodą elektroforezy kapilarnej (IT) – białko monoklonalne/reakcja immunosubstrakcji

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w omawianym zakresie. 

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia: 28 września, 12 października 2019
Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa Medical Update, ul. Wilcza 69/17, Warszawa (10 minut pieszo od Dworca Centralnego)
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:30-10:00
Wykłady: 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa:
-246,00 zł (200 zł+23% VAT) - opłata standardowa
-200,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia 

icon pdfoświadczenie.pdf

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze, lunch. 

.