Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Diagnostyka zakażeń 2019 cz.1

logo zakazne

19 stycznia 2019
Chałubińskiego 8, Warszawa

Diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych twardych.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie z dziedziny mikrobiologii, chorób zakaźnych i pasożytniczych. Szkolenie swoim zakresem będzie obejmowało tematy dotyczące diagnostyki:
- bakteryjnych i wirusowych zakażeń układu oddechowego,
- wirusa grypy w kontekście jego zmienności genetycznej i następstwami tego zjawiska,
- toksoplazmozy z uwzględnieniem problematyki zakażeń w ciąży,
- parazytoz jelitowych m. in.: Giardia intestinalis i Cryptosporidium spp., oraz rzadziej wykrywanych gatunków pasożytów wywołujących biegunki, takich jak Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli oraz mikrosporydiów, tasiemców i nicieni.

Punkty edukacyjne:
Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat.

Wykładowcy:

Kierownik naukowy szkolenia
Edyta Podsiadły -  doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista IIo w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Obecnie kierownik Zakładu Mikrobiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kierownik Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w praktycznej mikrobiologii jak również jako wykładowca akademicki.

Maciej Piotr Janiak - diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, doktorant w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako młodszy asystent w Centralnym Laboratorium, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, natomiast akademickie prowadząc dydaktykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autor publikacji w dziedzinie chorób zakaźnych. Zajmuje się problematyką zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) i zmiennością genetyczną patogenów. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Maciej Przybylski - doktor nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Kierownik pracowni wirusologii Zakładu Mikrobiologii SP CSK w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce potransplantacyjnych zakażeń wirusowych.

Grzegorz Karczewski - doktor nauk medycznych, praktykujący lekarz, specjalista chorób zakaźnych. Jednym z jego naukowych zainteresowań jest diagnostyka toksoplazmozy, temu zagadnieniu poświęcił pracę doktorską zatytułowaną: "Ocena monitoringu zarażeń wrodzonych Toxoplasma gondii".

Katarzyna Goździk -  doktor nauk biologicznych w zakresie parazytologii, pracownik naukowy Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki molekularnej i immunoenzymatycznej chorób pasożytniczych i odzwierzęcych. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Szwecja, Finlandia, Włochy, USA). Jest autorką wielu prac naukowych dotyczących diagnostyki i epidemiologii groźnych chorób odzwierzęcych. Jest także recenzentką w renomowanych czasopismach międzynarodowych w dziedzinie parazytologii i zdrowia publicznego.
Współzałożycielka AmerLab, Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia: 19 stycznia 2019 (sobota)
Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa (5 minut pieszo od Dworca Centralnego)
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:00-10:00
Wykłady: 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa:
-184,50 zł (150 zł+23% VAT) - opłata regularna
-150,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia 

icon pdfoświadczenie.pdf

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze. W trakcie całego szkolenia dostępny będzie słodki poczęstunek oraz napojów ciepłych i zimnych. 

.