Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Transfuzjologia laboratoryjna 2019 cz.3

logo

7 grudnia 2019
Chałubińskiego 8, Warszawa
Za udział w szkoleniu diagności laboratoryjni otrzymują 8 punktów edukacyjnych.
>> ZAPISY - KLIKNIJ TUTAJ <<

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie z dziedziny Transfuzjologii laboratoryjnej. Szkolenie swoim zakresem będzie obejmowało tematy dotyczące serologii grup krwi, preparatyki składników krwi oraz immunologii transfuzjologicznej. Kierownictwo naukowe nad szkoleniem objęła Pani prof. dr hab. Ewa Brojer, kierownik Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Warsztaty przeznaczone są dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie transfuzjologii laboratoryjnej. Nasze szkolenia stanowią dobre uzupełnienie wiedzy przed egzaminem specjalizacyjnym.

W programie:

1. Czynniki zakaźne ulegające reaktywacji a bezpieczeństwo przetoczeń krwi
2. Nowo pojawiające się czynniki zakaźne - znaczenie w transfuzjologii cz. 3
3. Znaczenie i rola systemu jakości w transfuzjologii
4. Funkcje krwinek płytkowych
5. Pracownia immunologii transfuzjologicznej - problemy w oznaczeniach - postępowanie cz.2
6. Omówienie przypadków klinicznych pacjentów z przeciwciałami anty-HPA i/lub anty-HLA
7. Leczenie ciężkich infekcji u pacjentów z granulocytopenią. Stosowanie koncentratów granulocytarnych – definicja, właściwości, wskazania, środki ostrożności.
8. Jak w codziennej praktyce pracowni immunohematologii transfuzjologicznej radzić sobie z trudnymi przypadkami?
9. Profesor Halina Seyfriedowa – działalność w dziedzinie ograniczania zakażeń przez krew w Polsce

Punkty edukacyjne:
Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 8 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat. Test zaliczający szkolenie odbędzie się do godz. 15.

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia: 7 grudnia 2019 (sobota)
Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa (5 minut pieszo od Dworca Centralnego)
Wydawanie pakietów szkoleniowych: 9:00-10:00
Wykłady: 10:00-17:00
Koszt uczestnictwa: 200,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia (skan na adres email oswiadczenia@medicalupdate.pl - oryginał proszę ze sobą zabrać na szkolenie)
icon pdfoświadczenie.pdf
246,00 zł (200 zł+23% VAT) - pozostali uczestnicy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze. W trakcie całego szkolenia dostępny będzie słodki poczęstunek oraz napojów ciepłych i zimnych.