Medical Update

Szkolenia, Konferencje, Kursy

Program szkolenia "Transfuzjologia laboratoryjna 2019 cz.3" - 7 grudnia 2019, Warszawa 

9:00-10:00 Wydawanie pakietów szkoleniowych  
10:00-10:40 Czynniki zakaźne ulegające reaktywacji a bezpieczeństwo przetoczeń krwi Mgr Aleksandra Kalińska
10:40-11:20 Nowo pojawiające się czynniki zakaźne - znaczenie w transfuzjologii cz.3 Mgr Ewa Sulkowska
11:20-12:00 Pracownia immunologii transfuzjologicznej - problemy w oznaczeniach - postępowanie cz.2 Mgr Beata Wojciechowska
12:00-12:20 Przerwa  
12:20-13:00 Znaczenie i rola systemu jakości w transfuzjologii Prof. nadzw. dr hab.
Jolanta Antoniewicz-Papis
13:00-13:40 Funkcje krwinek płytkowych Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Lachert
13:40-14:20 Omówienie przypadków klinicznych pacjentów z przeciwciałami anty-HPA i/lub anty-HLA  Mgr Agnieszka Gierszon
14:20-14:40 Przerwa  
14:40-15:20 Leczenie ciężkich infekcji u pacjentów z granulocytopenią. Stosowanie koncentratów granulocytarnych – definicja, właściwości, wskazania, środki ostrożności. Dr Małgoarza Uhrynowska
15:20-16:00 Jak w codziennej praktyce pracowni immunohematologii transfuzjologicznej radzić sobie z trudnymi przypadkami? Dr Bogumiła Michalewska
16:00-16:40 Profesor Halina Seyfridowa – działalność w dziedzinie ograniczania zakażeń przez krew w Polsce Prof. dr hab. Ewa Brojer